krakowairport.pl

Projekty w realizacji

Projekt realizowany w Kraków Airport wpisuje się w priorytet 5 „Krakowski Obszar Metropolitalny” (działanie 5.3.: Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego). Jego podstawowym celem jest wzmocnienie pozycji Krakowskiego Ośrodka Metropolitalnego na arenie europejskiej.

 

Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) to jeden z najistotniejszych czynników służących podniesieniu konkurencyjności regionu Małopolskiego. Ważne jest wyposażenie obszaru w odpowiedniej jakości infrastrukturę i obiekty, bez których pełnienie funkcji metropolitalnych na wysokim poziomie jest bardzo utrudnione.

 
Aby umożliwić łatwy dostęp do KOM, a tym samym rozwój obszaru w wymiarze społecznym i gospodarczym, krakowskie lotnisko realizować będzie projekt dotyczący budowy wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

 

 

 

 

  • Numer projektu: MRPO.05.03.02-12-197/13
  • Data podpisania umowy na dofinansowanie: 28 stycznia 2014 r.
  • Całkowita wartość projektu wynosi: 39 105 271,21 PLN
  • Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 30791589,04 PLN
  • Dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej: 23 401 607,66 PLN.
  • Data podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą: 11 kwietnia 2013 r.
  • Generalny Wykonawca: ASTALDI S.p.A.


Celem głównym projektu jest zapewnienie szybkiej i sprawnej komunikacji w obrębie Kraków Airport i na drogach wjazdowych do niego poprzez budowę i przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego, dostosowanego do obsługi rosnącej liczby pasażerów oraz zapewniającego integrację różnych środków transportu.

Przedmiotem projektu jest realizacja trzech zadań:

  • budowa i przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego,
  • budowa przystanku kolejowego,
  • budowa pieszej kładki komunikacyjnej.


Kraków Airport pełni istotną rolę w całym węźle komunikacyjnym kraju, dlatego też inwestycje mające na celu podniesienie efektywności oraz jakości świadczonych tam usług należą do kluczowych inwestycji w Polsce w zakresie rozbudowy lotnisk.