krakowairport.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. (dalej: MPL) realizował inwestycje z zakresu priorytetu VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-t” (działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-t) i VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” (działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego).

 
Projekty realizowane w ramach działania 6.3 skupiały się na poprawie dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawie połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polski z pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw.
Projekty realizowane w ramach działania 8.4 skupiały się na Poprawie stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.
 
Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zajdziecie Państwo pod adresem: www.pois.gov.pl.
 
Działanie 6.3 - Rozwój sieci lotniczej TEN-t
W ramach działania 6.3 w MPL realizowane były dwa projekty:
 1. POIS.06.03.00-00-014/12, pn. „Port Lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego”.

20 czerwca 2013 r. podpisano Umowę o dofinansowanie.
Koszt całkowity realizacji projektu: 396 877 174, 38  PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 283 522 464, 25 PLN.
Kwota dofinansowania nie większa niż: 141 760 499, 40 PLN.

Projekt „Port Lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego” był projektem inwestycyjnym polegającym na modernizacji i rozbudowie infrastruktury landside krakowskiego lotniska, w celu zwiększenia przepustowości portu lotniczego i umożliwienia obsługi przewidywanego ruchu pasażerskiego. W wyniku jego realizacji powierzchnia terminalu pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. („Kraków Airport”) wzrosła z niespełna 17 tys. m2 do prawie 55 tys. m.
 
11 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawcą inwestycji - włoską firmą ASTALDI S.p.A. Natomiast za zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego odpowiada polska firma QumakS.A. Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2016 r.
 
Nowy terminal po integracji z przebudowanym istniejącym terminalem umożliwia sprawną obsługę ruchu pasażerskiego dla przylotów i odlotów samolotów. Nowy połączony terminal przystosowany jest do obsługi pasażerów i statków powietrznych rejsów regularnych i nieregularnych, w cyklu 24 godzinnym, 7 dni w tygodniu przez okres całego roku.
Celem ogólnym Projektu było zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i standardu świadczonych usług w Kraków Airport do poziomu dostosowanego do wzrastającej liczby pasażerów i towarów.
Powyższy cel ogólny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 • wzrost całkowitej przepustowości Kraków Airport oraz zwiększenie przepustowości w godzinach szczytu;
 • zapewnienie komfortu pasażerów i wysokiego standardu obsługi pasażerów;
 • poprawa bezpieczeństwa pasażerów;
 • optymalizacja i skrócenie czasu realizacji operacji lotniczych.
 
Długoterminowe efekty realizacji Projektu będą źródłem korzyści dla mieszkańców Miasta Krakowa, regionu i kraju, a także zagranicznych pasażerów korzystających z Krakow Airport.
 
 1. POIS.06.03.00-00-012/11, pn. Port Lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej”.

Nazwa projektu: Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej.

Koszt całkowity realizacji projektu: 203 361 829,81 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 155 829 417,91 PLN

Kwota dofinansowania nie większa niż: 77 914 708,81 PLN

 

6 listopada br podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie dla tego projektu.

 
Projekt „Port Lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej”  był projektem inwestycyjnym, polegającym na modernizacji i rozbudowie istniejącej infrastruktury airside lotniska w Krakowie, w celu zwiększenia przepustowości portu lotniczego i umożliwienia obsługi przewidywanego ruch pasażerskiego. W wyniku realizacji Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. („Kraków Airport”)  dysponuje zmodernizowanymi nawierzchniami dróg kołowania oraz płyty postojowej samolotów o łącznej powierzchni 179 407 m2.
 
W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne:
 • budowa drogi kołowania z płaszczyzny postojowej w części północno-wschodniej ( Łącznik);
 • przebudowa dróg kołowania Alfa i Golf;
 • rozbudowa płaszczyzn w części północno- wschodniej;
 • przebudowa dróg kołowania Bravo i Fokstrot.
 
28 marca 2013 r. podpisano umowę Generalnym Wykonawcą, Konsorcjum firm w składzie:
Lider konsorcjum - Max Bögl Polska Sp. z o.o.
Partner konsorcjum - Max Bögl Bauunternehmung GmbH&Co. KG.
 
Realizacja projektu zakończyła się 31 grudnia 2015 r.
 
Celem ogólnym Projektu było zwiększenie przepustowości, bezpieczeństwa i standardu świadczonych usług w Kraków Airport do poziomu dostosowanego do wzrastającej liczby pasażerów i towarów.
Powyższy cel ogólny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
 • wzrost całkowitej przepustowości Kraków Airport oraz zwiększenie przepustowości w godzinach szczytu;
 • zapewnienie komfortu pasażerów i wysokiego standardu obsługi pasażerów;
 • poprawa bezpieczeństwa pasażerów;
 • optymalizacja i skrócenie czasu realizacji operacji lotniczych.
 
Długoterminowe efekty realizacji Projektu będą źródłem korzyści dla mieszkańców Miasta Krakowa, regionu i kraju, a także zagranicznych pasażerów korzystających z Krakow Airport.
 
Działanie - 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

Projekty realizowane w ramach działania 8.4 skupiały się na Poprawie stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.
 
W ramach działania 8.4 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. realizował pięć projektów, (szczegóły można znaleźć w tabeli Realizowane projekty).