krakowairport.pl

Co leżało u podstaw decyzji o budowie nowej drogi startowej?

Decyzja o konieczności budowy nowej drogi startowej ma związek z wcześniejszym wykluczeniem możliwości remontu obecnie użytkowanej drogi startowej lub budowy nowej drogi startowej w śladzie obecnie używanej bez zamykania lotniska.

Kompleksowy remont istniejącego pasa startowego nie pozwoliłby krakowskiemu lotnisku na dostosowanie użytkowanej drogi startowej do obecnie obowiązujących w lotnictwie przepisów. Nie byłoby, między innymi, możliwe zastosowanie przekroju daszkowego (ułatwiającego odprowadzenie wód opadowych). Podobnie wyburzenie obecnie użytkowanego pasa i budowa w jego miejscu nowego od podstaw, w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wiązałaby się z zamknięciem lotniska na około 12 miesięcy. Taka operacja spowodowałaby nieodwracalne konsekwencje ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, zarówno dla samego lotniska, jak i regionu oraz lokalnych społeczności. Dlatego też niezbędne jest wybudowanie nowej drogi startowej, co pozwoli na utrzymanie ciągłości działalności lotniska w trakcie realizacji inwestycji.