krakowairport.pl

Czy nie można wykonać nowej drogi startowej poprzez nadbudowę, nakładkę na istniejącej, bez wyburzania i usuwania starych nawierzchni?

Wykonanie nadbudowy na istniejące drodze startowej jest niemożliwe. Decydują o tym uwarunkowania techniczne i aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wymagań względem nowobudowanej i istniejącej infrastruktury, do której musielibyśmy się dowiązywać.

Dodatkowo należy pamiętać, że w przypadku wykonania nakładki na istniejące warstwy konstrukcyjne obecnie użytkowanej drogi startowej, niemożliwe okazałoby się uzyskanie - warunkowanych względami bezpieczeństwa - parametrów nośności dla nawierzchni drogi startowej. Jest tak z uwagi na znaczące zużycie poszczególnych warstw podbudowy.