krakowairport.pl

Czy po wybudowaniu nowej drogi startowej Kraków Airport będzie dysponować dwiema drogami startowymi?

Po wybudowaniu nowej drogi startowej krakowskie lotnisko będzie dysponować jedną drogą startową. Powierzchnia obecnie użytkowanej drogi startowej będzie wykorzystywana do innych celów.