krakowairport.pl

Co to jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, budowy nowej drogi startowej i co zawiera?

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to dokument, który został sporządzony w celu ustalenia poziomu oraz charakteru oddziaływania inwestycji budowy nowej drogi startowej na środowisko. Dokument zawiera m.in.:

  • opis planowanej inwestycji;
  • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem planowanej inwestycji na środowisko;
  • informacje o skutkach zaniechania realizacji inwestycji;
  • opis analizowanych wariantów realizacji przedsięwzięcia wraz z określeniem ich przewidywanego oddziaływania   na środowisko i uzasadnieniem wyboru wariantu proponowanego do realizacji;
  • opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;
  • opis metod prognozowania zastosowanych podczas przygotowywania raportu.

Raport o oddziaływaniu na środowisko budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice do pobrania/wglądu tutaj.