krakowairport.pl

Budowa zaplecza technicznego

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na budowie nowego zaplecza utrzymania lotniska. Planowane jest wybudowanie części zadaszonej (hal warsztatowych) oraz części niezadaszonej, utwardzonej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Planowana lokalizacja inwestycji to północno-wschodnia część lotniska.