krakowairport.pl

Powiększenie płyty postojowej

 

Płaszczyzna postojowa przeznaczona pod odladzanie statków powietrznych

Zadanie inwestycyjne polega na budowie dedykowanej płyty do odladzania w północnej części płyty postojowej. Płaszczyzna wyposażona zostanie w kanalizację pod oświetlenie nawigacyjne oraz kanalizację wód opadowych. W ramach inwestycji powstaną nowe stanowiska postojowe dla samolotów kodu C.

 

Rozbudowa płaszczyzny postojowej zachodniej

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie płyty postojowej statków powietrznych po zachodniej stronie strefy Airside. Z uwagi na wzrastający ruch pasażerski i konieczność sprostania rosnącym potrzebom niezbędne jest powiększenie płyty postojowej samolotów o dodatkowe stanowiska postojowe. Planuje się, że wybudowana płyta postojowa w części zachodniej docelowo posiadać będzie 14 stanowisk postojowych dla statków powietrznych kodu C. Realizacja inwestycji zostanie podzielona na etapy. Etapowanie zostanie określone podczas sporządzania dokumentacji technicznej oraz będzie uzależnione od zapotrzebowania na miejsca postojowe wynikające z aktualnej przepustowości płyty.