krakowairport.pl

Rozbudowa terminala pasażerskiego

Przeprowadzona w Planie Generalnym analiza przepustowości procesów terminalowych oraz zakresu wymaganej rozbudowy wskazała na konieczność powiększenia budynku terminala o około 50%. Celem realizacji projektu rozbudowy jest poprawa funkcjonalności i zwiększenie przepustowości, tak by terminal pasażerski po rozbudowie był zdolny do obsługi ruchu prognozowanego w Planie Generalnym na rok 2036 na poziomie 12 milionów pasażerów rocznie. Przeprowadzone analizy oraz aktualny podział stref w istniejącym terminalu, wykazały konieczność rozbudowy w trzech kierunkach: północnym (powiększenie obecnych poczekalni przedodlotowych), zachodnim (rozbudowa strefy Schengen) i wschodnim (rozbudowa strefy Non-Schengen, oraz systemów bagażowych). W chwili obecnej trwają prace projektowe.