Targi zawodoznawcze

Kraków Airport

Prezes Zarządu

Główny Członek Zarządu Kraków Airport, osoba decyzyjna i odpowiedzialna za rozwój Kraków Airport. Reprezentant Kraków Airport na arenie międzynarodowej.

Rzecznik Prasowy 

Zajmuje się komunikacją z mediami, kreowaniem pozytywnego wizerunku spółki, a także komunikacją kryzysową.

Dział Obsługi Klienta & Customer Experience

Zakres obowiązków różni się w zależności od stanowiska i miejsca pracy.

Pracownik Informacji Lotniskowej  

Przez 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę bezpośrednio, telefonicznie oraz mailowo zapewnia kompleksowe informacje m.in. dotyczące procedur oraz bieżącej sytuacji operacyjnej na lotnisku.  

Pracownik Zespołu „Need Help? - Potrzebujesz pomocy?”

Przemieszcza się po terminalu pasażerskim i służy pasażerom pomocą oraz wsparciem w nawet najbardziej nietypowych sprawach, przy ścisłej współpracy ze wszystkimi służbami lotniskowymi. 

Dział Zarządzania Personelem 

Do obowiązków Działu należy prowadzenie polityki personalnej w Spółce, prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz rachuba płac. 

Dział VIP & Business Services 

Zajmuje się kompleksową obsługą gości VIP, IP, CIP oraz klientów indywidulanych w Terminalu VIP i w salonach Business Lounge w Kraków Airport.

Dział Ładu Prawno – Korporacyjnego

Nadzoruje prawidłowy obieg dokumentów w firmie. Prowadzi doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących pracy spółki.

Dział Koordynacji i Planowania Operacyjnego

Koordynator Obsługi Terminalowej nadzoruje przebieg płynności obsługi pasażerów i ich bagażu w terminalu, planuje wykorzystanie infrastruktury terminalowej oraz czuwa nad jej sprawnością techniczną

Dział Dyżurnych Operacyjnych Portu Lotniczego

Dyżurny Operacyjny Portu Lotniczego przez 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę czuwa nad prawidłową pracą i utrzymaniem portu lot-niczego, nadzorując wszystkie działające tu służby i podejmując kluczowe decyzje w sytuacjach kryzysowych.

Compliance Officer 

Compliance Officer nazwa stanowiska która mówi niewiele, ale od którego jakże wiele na lotnisku zależy. To właśnie ta osoba odpowiada za monitorowanie zgodności z różnorodnym certyfikacjami i obowiązującymi wymaganiami. Więcej o tym stanowisku podczas Targów.   

Sekcja Koordynatorów Ruchu Lotniczego Naziemnego

Koordynator Ruchu Lotniczego Naziemnego porusza się charakterystycznym, żółtym, samochodem z napisem Follow Me, ustawia samoloty na płycie postojowej, wskazując im bezpieczne kierunki poruszania się, a także zabezpiecza samoloty podczas ich kołowania w pobliżu przeszkód.

Dział Utrzymania Operacyjnego

Sprawuje nadzór nad infrastrukturą lotniska, w szczególności stanu nawierzchni drogi startowej, dróg kołowania oraz płyty postojowej samolotów.

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza

Zapewnia m.in. działanie przeciwpożarowe, asystę pojazdami gaśniczymi podczas tankowania samolotów oraz pomoc przy usuwaniu skutków nawałnic na terenie portu lotniczego.

Służba Ochrony Lotniska 

Zapewnia bezpieczeństwo pasażerom i pracownikom lotniska oraz prowadzi kontrolę bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i bagażu.

Dział Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych

Inspektor Ochrony Danych zajmuje się kwestią audytów oraz szkoleń związanych z ochroną danych osobowych i przestrzeganiem przepisów jej dotyczących (w tym: RODO).

Dział Usług Lotniczych

Współpracuje z liniami lotniczymi w zakresie rozwoju siatki połączeń, pozyskuje nowych przewoźników, utrzymuje relacje handlowe i marketingowe z przewoźnikami.

Dział Centrum Edukacji Lotniczej 

Unikatowy ośrodek edukacyjny, który przybliża zasady funkcjonowania lotniska, lotnictwa oraz ich organizację, prowadzi zajęcia specjalistyczne, szkolenia, warsztaty, kursy e-learningowe.

Koordynator ds. Taśmociągów

Dział zajmujący się dbaniem o prawidłowe działanie taśmociągów bagażowych na naszym lotnisku.

Dział Realizacji i Utrzymania Obiektów 

Sprawuje nadzór nad infrastrukturą lotniska, w szczególności nad stanem nawierzchni drogi startowej, dróg kołowania oraz płyty postojowej samolotów

Dział Utrzymania Sieci, Systemów Informatycznych i Telekomunikacyjnych 

Zajmuje się zapewnianiem właściwego działania infrastruktury pasywnej, urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych oraz usług im towarzyszących. Realizuje zadania związane z bezpieczeństwem informacji i odpowiada za zabezpieczenie Spółki przez cyberzagrożeniami.

Dział Energetyczny 

Utrzymuje sprawność techniczną infrastruktury lotniskowej, w tym instalacji i systemów energetycznych, urządzeń elektro-energetycznych oraz oświetlenia nawigacyjnego. Pracownicy Działu odpowiadają także za nadzór nad pracą systemów automatyki obiektowej, wind, schodów i chodników ruchomych oraz pomostów pasażerskich. Pośrednio prowadzą także nadzór nad systemami bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.

Dział Zarządzania Projektami Finasowymi i OOU

Sprawuje nadzór nad pozyskiwaniem funduszy i realizacją projektów.