Krok po kroku

Krok po kroku

 1. Rejestracja*
  Zarejestruj się online poprzez formularze Centrum Medyczne iMed24 lub Centrum Badań DNA. Oczekuj na wiadomość e-mail z informacją, że zostałeś zarejestrowany i postępuj zgodnie z dalszymi wskazówkami.
   
 2. Płatność
  Dokonaj płatności za test online lub w punkcie rejestracji: Centrum Badań DNA lub Centrum Medyczne iMed24 na parkingu P2.
   
 3. Punkty poboru materiału biologicznego 
  Zlokalizowane są na parkingu terenowym P2, bezpośrednio przy terminalu pasażerskim od strony zachodniej. 
   
 4. Pobranie próbki
  Jeśli jesteś już zarejestrowany online, udaj się od razu na pobranie wymazu.
   
 5. Wyniki
  Zostaną udostępnione:
  • w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i angielskim.
  • wersji papierowej w punktach rejestracji: Centrum Badań DNA lub Centrum Medyczne iMed24 na parkinguP2
  • lub na życzenie w wersji elektronicznej na wskazany podczas rejestracji adres e-mail.
   *W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zarejestrowania się w punkcie rejestracji zlokalizowanym w terminalu. 

Pasażerów wylatujących z Kraków Airport chcących wykonać test COVID-19, prosimy o przybycie na lotnisko 4h przed planowaną godziną odlotu (dotyczy testów antygenowych oraz RT - LAMP)