krakowairport.pl

Maloletí cestujúci bez sprievodu (UM)

Skratka UM (unaccompanied minors) označuje maloleté osoby, ktoré cestujú bez sprievodu rodičov alebo opatrovníkov. Niektoré letecké spoločnosti ponúkajú pomoc pre maloletých, a to na letisku, ako aj na palube. Vďaka tomu máte istotu, že vaše samostatne cestujúce dieťa dôjde do cieľa bezpečne. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na vybraného prepravcu.
 
Maloletí mladší ako 4 roky
Stav maloletého cestujúceho bez sprievodu rodičov alebo opatrovníkov (UM) zahŕňa deti vo veku 4 – 12 rokov. Niektoré letecké spoločnosti za príplatok ponúkajú aj službu asistencie pre deti mladšie ako 4 roky. Vybraný prepravca vám poskytne viac informácií o podmienkach prepravy detí do 4 rokov, ktoré cestujú samé alebo v sprievode inej osoby než rodiča.
 
Maloletí vo veku 4 až 12 rokov
Vaše dieťa môže niekedy za príplatok cestovať v súlade s asistenčnou službou pre maloletých cestujúcich bez sprievodu (UM). Informácie o podmienkach poskytovania tejto služby vám poskytne vybraný prepravca.
 
Maloletí nad 12 rokov
Napriek tomu, že letecké spoločnosti nie sú podľa zákona povinné poskytovať asistenciu dieťaťu vo veku nad 12 rokov, v prípade potreby zabezpečia pomoc pre maloletých cestujúcich.
Služba asistencie (UM) sa za príplatok môže poskytovať cestujúcim do 18 rokov.
 
AKÁ POMOC SA POSKYTUJE V RÁMCI ASISTENCIE PRE MALOLETÉHO CESTUJÚCEHO BEZ SPRIEVODU?
Člen letiskového personálu si vaše dieťa prevezme po odbavení a prevedie ho cez pasovú kontrolu a bezpečnostnú kontrolu a bude ho sprevádzať až do nástupu na palubu. Zodpovednosť za dieťa od chvíle štartu až po pristátie potom preberá palubný personál. Na cieľovom letisku iný pracovník personálu prevezme zodpovednosť za dieťa a privedie ho do terminálu, pričom mu pomôže prejsť cez pasovú a colnú kontrolu. Následne dieťa odovzdá vami určenej osobe.
 
TIPY:

  • Vybranú leteckú spoločnosť informujte o potrebe asistencie pre maloletého cestujúceho bez sprievodu.
  • Na letisko sa s dieťaťom dostavte včas, aby bolo možné uskutočniť odbavenie (najmenej dve hodiny pred plánovaným odletom), a na letisku zostaňte až do odletu lietadla.
  • Aby vaše dieťa mohlo absolvovať cestu lietadlom, musíte vykonať formality spojené s odbavením.
  • Povinnosťou rodiča je vyplniť a podpísať vyhlásenie, v ktorom uvedú údaje o osobe zodpovednej za vyzdvihnutie dieťaťa na cieľovom letisku.
  • Rodič bude vyzvaný uviesť svoje kontaktné údaje, ktoré môžu byť potrebné pre prípad akýchkoľvek zmien letu.
  • Snažte sa minimalizovať veľkosť príručnej batožiny. Pripomeňte dieťaťu batožinu, za ktorú je zodpovedné. Skontrolujte, či je každá batožina označená menovkou s menom a priezviskom dieťaťa.
  • Dieťaťu pripravte všetky cestovné doklady. Nezabudnite, že v niektorých krajinách platia pre deti špeciálne vízové predpisy.
  • Zabezpečte, aby osoba určená na vyzdvihnutie dieťaťa bola na cieľovom letisku oveľa skôr a mala so sebou preukaz totožnosti.