krakowairport.pl

Informácie pre návštevníkov

pondelok – nedeľa: 9:00 - 19:00
umiestnenie: terminal, príletová hala, poziom 0

tel. +48 12 285 53 41
e-mail: simbalice@infokrakow.pl
 

Pracovníci turistickej informačnej kancelárie poskytujú:

  • informácie o ubytovaní (vrátane hotelových rezervácií) a o produktoch cestovného ruchu (napr. predaj Krakovskej turistickou karty),
  • informácie o návšteve Krakova a okolia (predaj máp a publikácií zameraných na cestovný ruch),
  • informácie o koncertoch a kultúrnych podujatiach v Krakove (vrátane bezplatné rozdeľovanie kultúrno-turistického mesačníka Karnet),
  • informácie o doprave z letiska do cieľa turistu.