krakowairport.pl

Dlaczego Kraków Airport nie bierze pod uwagę przebudowy istniejącej drogi startowej, wstrzymania działalności lotniska i przeniesienia ruchu lotniczego do innych portów lotniczych ?

Wstrzymanie działalności lotniska spowodowałoby nieodwracalne konsekwencje ekonomiczne, społeczne, gospodarcze, zarówno dla samego lotniska, jak i dla regionu oraz lokalnej społeczności. Taka sytuacja spowodowałaby przerwanie wykonywania operacji lotniczych i przeniesienie się przewoźników na inne lotniska. To stanowiłoby zagrożenie dla trwałości funkcjonowania portu, a powrót do obecnej siatki połączeń mógłby okazać się niemożliwy.

 

Utrata połączeń miałaby także negatywny wpływ na rozwój całego regionu. Lotnisko to przedsiębiorstwo, którego klientami są linie lotnicze i pasażerowie, ale także podmioty nie będące bezpośrednio użytkownikami lotniska. Lokalne samorządy opierają swój rozwój na funkcjonowaniu lotniska. Turystyka, outsourcing, przemysł spotkań, są w Krakowie na światowym poziomie. Dzięki bliskości Kraków Airport branże te swobodnie kooperują z cały światem.

 

Dodatkowo, koszt wyburzenia pasa startowego i wybudowania nowej drogi startowej w śladzie obecnie użytkowanej jest przedsięwzięciem dużo kosztowniejszym niż rozwiązanie proponowane przez Kraków Airport – czyli budowa nowej drogi startowej w wariancie północnym lub centralnym.