krakowairport.pl

Czy po wybudowaniu nowej drogi startowej będą realizowane loty nocne?

Nie ma zależności pomiędzy budową nowej drogi startowej a wzmożonym ruchem nocnym. Pasażerski ruch lotniczy w nocy jest dziś znikomy i tak będzie także po wybudowaniu nowego pasa startowego.  Nie mamy jednak wpływu na nocny ruch samolotów wojskowych. Warto dodać, że loty wykonywane w nocy nie są dogodne ani dla przedstawicieli lotniska ani dla pasażerów, wszyscy są zatem za minimalizacją ruchu nocnego i jego ograniczenia do niezbędnego minimum.