krakowairport.pl

Jaki będzie koszt realizacji inwestycji związanej z budową nowej drogi startowej?

Szacowany koszt budowy nowej drogi startowej w wariancie północnym to ok. 250 mln zł, zaś w wariancie centralnym – ok. 360 mln zł. Przedstawione szacowane koszty obejmują przewidywane nakłady inwestycyjne. Na etapie planowania inwestycji Kraków Airport bierze pod uwagę także koszty związane z wypłatami odszkodowań.