krakowairport.pl

Analizy techniczne

  • Koncepcje nowej drogi startowej

Wykonana została analiza wielu wariantów zapewnienia drogi startowej na krakowskim lotnisku. Drogą eliminacji wybrano i szczegółowo przeanalizowano dwa racjonalne warianty, które będą podstawą analiz środowiskowych. Przy wyborze tych dwóch wariantów wykluczono pozostałe warianty, które zakładały zamknięcie lotniska na czas remontu / budowy oraz zlokalizowanie drogi startowej w oddaleniu od istniejącej infrastruktury (terminal), co uniemożliwiałoby jej wykorzystanie.

Ostatecznie do analiz środowiskowych zostały przedstawione dwa warianty nowej drogi startowej: wariant północny - rekomendowany przez Kraków Airport oraz wariant centralny - alternatywny pod względem oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

 

Wariant północny jest nieznaczną modyfikacją położenia obecnej drogi startowej, zakłada on odchylenie o 4° względem obecnego przebiegu drogi startowej. Wariant ten jest rekomendowany przez władze portu, ponieważ najlepiej łączy względy ekonomiczne lotniska z interesem mieszkańców.

 


Wariant centralny zakłada budowę drogi startowej o orientacji ukośnej, przecinającej istniejącą drogę startową (odchylenie 17° względem obecnego przebiegu drogi startowej).

 

  • Nowoczesny pas dostosowany do potrzeb

Określenie paramentów długości nowej drogi startowej wiązało się przede wszystkim z faktem, że Kraków Airport jest docelowym portem lotniczym (a nie portem przesiadkowym), a jego strategia rozwoju uwzględnia rozwój połączeń transatlantyckich. W związku z tym długość drogi startowej została określona dla potrzeb mi.n. samolotu Boeing 787 (Dreamliner), jednego z najnowocześniejszych samolotów obsługujących połączenia na tych trasach.

 

  • Prezentacje dotyczące nowej drogi startowej:

 

prezentacja - cz. 1     prezentacja - cz. 2