krakowairport.pl

Aktualne promocje

 

Na terenie Kraków Airport obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania pojazdów, o ile odpowiednie znaki nie informują inaczej. Zabrania się parkowania w miejscach innych niż wyznaczone.
 

 

 

Oferta dla posiadaczy kart Kraków Airport Loyalty Prestige
(dotyczy parkingu wielopoziomowego P1)

 

parking krótkoterminowy (do 5 dni)

 czas postoju Kraków Airport Loyalty Prestige
pierwsza doba
40 PLN
każda następna doba 15 PLN

 

 

parking długoterminowy

 czas postoju

Kraków Airport Loyalty Prestige

postój od 6 do 8 doby
89 PLN
postój od 9 do 12 doby 99 PLN
postój od 13 do 15 doby 119 PLN
każda następna doba po 15. 10 PLN

 

 

 

Regulaminy

 

Parking wielopoziomowy (P1)     Parking terenow(P2/P3)     

 

Więcej informacji na temat zasad parkowania