krakowairport.pl

Dokumenty podróżne

 

Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w liniach lotniczych wymagają, aby każdy podróżny przed wejściem na pokład samolotu w odpowiedni sposób uwierzytelnił swoją tożsamość. Dotyczy to wszystkich pasażerów bez wyjątku.
 
Paszport
Jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo osoby, a tym samym uprawniającym do przekroczenia granic wszystkich państw.
 
Dowód Tożsamości
Po utworzeniu układu Schengen zostały zniesione kontrole na granicach wewnętrznych, ustanawiając w zamian skuteczną kontrolę na granicach zewnętrznych UE i wprowadzając wspólną politykę wizową. Do Schengen należą wszystkie kraje UE, z wyjątkiem pięciu: Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria są również członkami Schengen, choć nie należą do UE.
Oznacza to, że wybierając się w podróż do tych pięciu krajów spoza UE oraz do państw strefy Schengen, należy zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty.Dokumenty te warto mieć przy sobie również podczas podróży po terytorium UE, ponieważ mogą być wymagane do potwierdzenia tożsamości lub ze względów bezpieczeństwa. Uwaga: jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy krajowe.
 
Należy pamiętać, że przy podróżach do państw należących do UE ale nie wchodzących w skład strefy Schengen (Wielka Brytania, Irlandia, Bułgaria, Rumunia, Cypr) osoby poddawane są standardowej kontroli dokumentów.
 
Wiza
Wiza jest wymagana podczas podróży do niektórych krajów. Więcej informacji o wizach i procesie aplikowania udzieli wybrana agencja turystyczna lub ambasada kraju, który stanowi cel podróży.
 
DOKUMENTY PODRÓŻY w ruchu krajowym dla obywateli RP
Pasażerowie odbywający podróż  na trasach krajowych powinni posiadać przy sobie:
  • dokument tożsamości (aktualny dowód osobisty lub ważny paszport lub ważne prawo jazdy)
Uwaga - w przypadku rejsów międzynarodowych prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości i nie jest honorowane przy kontroli bezpieczeństwa i dokumentów.

Dokumenty podróżne dla dzieci
 
Połączenia międzynarodowe
Podczas zagranicznych podróży dziecko może przekraczać granice na podstawie następujących dokumentów:
- paszport
  • dla dzieci do 13 roku życia, z okresem ważności 5 lat
  • dla dzieci powyżej 13 roku życia, z okresem ważności 10 lat
- dowód osobisty
  • uprawnia do przekraczania granicy na terenie UE, państw członkowskich należących do Układu z Schengen, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz innych państw, które na podstawie umów jednostronnych uznają ten dokument za odpowiedni do przekroczenia granicy.
Połączenia krajowe
Dokumentami podróży dla dzieci akceptowanymi na rejsach obsługiwanych przez PLL LOT w ruchu krajowym są:
  • paszport, dowód osobisty (bez ograniczeń wiekowych)
  • legitymacja szkolna, akt urodzenia – do 12. roku życia
Dokumenty podróży dla dzieci akceptowane na lotach krajowych, obsługiwanych przez Ryanair:
  • paszport
  • dowód osobisty
  • legitymacja szkolna

W celu potwierdzenia aktualności powyższych informacji należy skontaktować się z wybraną linią lotniczą.