krakowairport.pl

0.0 °Cprzeważnie słonecznieCzas lokalny: 13:45Więcej
5,08 PLN 4,37 PLN 4,08 PLN

Kontrola bezpieczeństwa

 

  • Przed przejściem przez bramkę do hali odlotów pasażerowie i ich bagaż podręczny poddawani są kontroli bezpieczeństwa. Przed kontrolą wykrywaczem metali każdy pasażer jest zobowiązany zdjąć elementy metalowe. Przy przewożeniu płynów, objętość pojemnika każdego z nich nie powinna przekraczać 100 ml, muszą być zapakowane w litrowe plastikowe torebki, a następnie okazane do kontroli.
Odpowiednie przygotowanie do kontroli bezpieczeństwa sprawia, że przebiega ona sprawnie i szybko.
 
Porady dotyczące kontroli bezpieczeństwa
  • Przed kontrolą bezpieczeństwa przygotuj kartę pokładową do okazania w punkcie kontroli dokumentów.
  • Włóż bagaż podręczny do plastikowego koszyka znajdującego się w punkcie kontroli bezpieczeństwa. Wyjmij z bagażu podręcznego wszystkie płyny, lekarstwa w płynie, żywność dietetyczną i pokarm dla dzieci.
  • Okrycie wierzchnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powinno również znaleźć się w koszyku.
  • Wyjmij z kieszeni wszystkie luźne przedmioty – klucze, monety lub telefony komórkowe.
  • Jeśli posiadasz pasek z dużą sprzączką lub inne metalowe części garderoby, należy je zdjąć, ponieważ mogą one aktywować wykrywacz metalu.
  • Laptopy i inne duże urządzenia elektroniczne należy wyjąć z opakowań i włożyć do koszyka na taśmociągu.
  • Pasażerowie mogą zostać poproszeni o zdjęcie butów i umieszczenie ich w koszyku na taśmociągu.
  • Możesz zostać poproszony o otwarcie bagażu celem umożliwienia kontroli jego zawartości. 
  • Wszystkie przedmioty niedozwolone w bagażu nie zostaną dopuszczone do przewozu. Lotnisko nie przechowuje takich przedmiotów.