Kraków Airport z przedłużoną akredytacją ACI Airport Health Accreditation

Airports Council International World (Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych) przedłużyło akredytacje ACI Airport Health Accreditation dla Kraków Airport na kolejny rok.

Program  ten obejmuje zagadnienia dotyczące  nowych zasad postępowania w związku z pandemią COVID-19 opracowanych przez  międzynarodowe organizacje lotnicze  jak ICAO, EASA oraz ACI. Akredytacja dotyczy  przede wszystkim  przyjętej technologii sprzątania oraz zakresu prowadzonej dezynfekcji, stosowania zasad dystansu społecznego, zabezpieczenia personelu lotniska, sposobu informowania o zasadach sanitarnych oraz  innych udogodnień dla pasażerów np. ogólnodostępne na terminalu środki dezynfekujące.
 

 

Przyznanie akredytacji poprzedzone było  specjalnym audytem a pozytywne przejście procesu akredytacji jest jasnym sygnałem dla pasażerów, przewoźników, pracowników oraz użytkowników portu lotniczego w zakresie skoordynowanej dbałości zarządzającego lotniskiem o ich zdrowie oraz minimalizowania możliwości zarażenia się COVID-19.

Akredytacja przyznawana portom lotniczym przez Airports Council International (Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych) poprzedzona jest analizą wdrożonych rozwiązań bezpieczeństwa; jest potwierdzeniem, ale także mobilizacją o zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa dla zdrowia pasażerów oraz użytkowników lotnisk.