Parking

Kierowcy wjeżdżający na teren lotniska pobierają na bramkach bilety parkingowe. Jeśli kierowca korzysta z parkingu wielopoziomowego (P1) lub parkingów terenowych (P2/P3) płaci za postój według odpowiednich stawek na podstawie biletu pobranego przy wjeździe na Wewnętrzny Układ Komunikacyjny Kraków Airport (dalej WUK). 
 

Postój krótkoterminowy – Kiss & Fly

  • postój do 8 minut bezpłatny, następnie opłata  za każde rozpoczęte 4 minut zgodnie z cennikiem
  • lokalizacja przy głównej drodze dojazdowej do terminalu pasażerskiego
  • w centralnej części znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych
  • możliwe wyłącznie wysadzanie/zabieranie pasażerów
  • bezwzględnie zabrania się kierującym oddalania się od pojazdu

Każdy kolejny wjazd pojazdu na teren WUK spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 4,00 zł za każde rozpoczęte 4 minut. Osoby, które planują dłuższy postój powinny zajmować miejsca na parkingu wielopoziomowym (P1) lub terenowych (P2/P3).

Postój długoterminowy

Parking wielopoziomowy (P1) i parkingi terenowe (P2/P3)

  • lokalizacja w sąsiedztwie terminalu pasażerskiego
  • płatność w automatach biletowych na terenie parkingów
  • faktury w Biurze Obsługi Klienta - poziom 0,5 parkingu wielopoziomowego (P1), sektor D

 

Cennik i rezerwacja

https://mplservices.pl/parking-lotnisko-balice/
 

Uwaga!

Na terenie Kraków Airport obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania pojazdów, o ile odpowiednie znaki nie informują inaczej. Zabrania się parkowania w miejscach innych niż wyznaczone.

Opłaty

Opłaty za parkowanie można regulować w automatach zlokalizowanych przy wyjściach z klatek schodowych parkingu wielopoziomowego (P1), na parkingu terenowym (P2), przy wejściu z parkingu wielopoziomowego (P1) na kładkę łączącą stacją kolejki z terminalem, obok Biura Obsługi Klienta (parking wielopoziomowy P1, poziom 0), a także przy zatoce Kiss&Fly (na wysokości wejścia do hali przylotów).