Parking

Kierowcy wjeżdżający na teren lotniska pobierają na bramkach bilety parkingowe. Jeśli kierowca korzysta z parkingu wielopoziomowego (P1) lub parkingów terenowych (P2/P3) płaci za postój według odpowiednich stawek na podstawie biletu pobranego przy wjeździe na Wewnętrzny Układ Komunikacyjny Kraków Airport (dalej WUK). 
 

Postój krótkoterminowy – Kiss & Fly

  • Korzystanie z zatoki Kiss&Fly (włącznie z dojazdem i wyjazdem) do 8 minut jest bezpłatne, następnie opłata  za każde rozpoczęte 4 minuty zgodnie z cennikiem
  • Bezpłatny wjazd na WUK do 8 minut jest możliwy jeden raz w ciągu jednej doby (00:00-23:59). Każdy kolejny wjazd pojazdu na teren WUK spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 5,00 zł za każde rozpoczęte 4 minuty.
  • lokalizacja przy głównej drodze dojazdowej do terminalu pasażerskiego
  • w centralnej części znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych
  • możliwe wyłącznie wysadzanie/zabieranie pasażerów
  • bezwzględnie zabrania się kierującym oddalania się od pojazdu

Każdy kolejny wjazd pojazdu na teren WUK spowoduje naliczenie opłaty w wysokości 5,00 zł za każde rozpoczęte 4 minuty. Osoby, które planują dłuższy postój powinny zajmować miejsca na parkingu wielopoziomowym (P1) lub terenowych (P2/P3).

 

 

Postój długoterminowy

Parking wielopoziomowy (P1) i parkingi terenowe (P2/P3)

  • lokalizacja w sąsiedztwie terminalu pasażerskiego
  • płatność w automatach biletowych na terenie parkingów
  • faktury w Biurze Obsługi Klienta - poziom 0,5 parkingu wielopoziomowego (P1), sektor D

 

Cennik i rezerwacja

https://mplservices.pl/parking-lotnisko-balice/
 

Uwaga!

Na terenie Kraków Airport obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania pojazdów, o ile odpowiednie znaki nie informują inaczej. Zabrania się parkowania w miejscach innych niż wyznaczone.

 

Uwaga!

Jednorazowy pobyt pojazdu na terenie WUK do 8 minut na dobę jest bezpłatny*

*Zgodnie z Zasadami korzystania z Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków - Balice obowiązującymi od 4 maja 2023 r.

Opłaty

Opłaty za parkowanie można regulować w automatach zlokalizowanych przy wyjściach z klatek schodowych parkingu wielopoziomowego (P1), na parkingu terenowym (P2), przy wejściu z parkingu wielopoziomowego (P1) na kładkę łączącą stacją kolejki z terminalem, obok Biura Obsługi Klienta (parking wielopoziomowy P1, poziom 0), a także przy zatoce Kiss&Fly (na wysokości wejścia do hali przylotów).