Podsumowanie 2020 roku w Kraków Airport

Jak co roku, tym razem jednak pamiętając o obostrzeniach sanitarnych związanych z pandemią, spotkaliśmy się z dziennikarzami, by podsumować rok 2020 i zaprezentować plany i wyzwaniana 2021. Gościem Zarządu Kraków Airport był Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. 2 592 972 pasażerów czyli 69 % mniej w stosunku do 2019 roku tj. 5 817 904 mniej pasażerów na krakowskim lotnisku.

Z powodu pandemii rok 2020 stał się wyjątkowo trudnym dla krakowskiego lotniska,
ale także dla całej branży lotniczej i turystycznej. To czas zmagań z „niewidzialnym wrogiem”, który zweryfikował plany rozwijania atrakcyjnej siatki połączeń w Kraków Airport
i całej branży.
Przed wystąpieniem pandemii krakowskie lotnisko obsługiwało ponad 8 milionów pasażerów
w kwietniu 2020 obsłużyliśmy tylko 52 pasażerów, co wyraźnie wskazuje na ogrom strat dla lotniska. Obecny 2021 ma będzie czasem jeszcze większych wyzwań: odbudowy zaufania do podróży lotniczych i odbudowa potencjału lotniska. To także konsekwentna realizacja Planu Inwestycyjnego na kolejne lata.” – powiedział Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.

Koronawirus nie zatrzymuje polskich inwestycji – dotyczy to dróg, kolei i lotnisk. Kraków Airport przedstawia ambitne plany na przyszłość. Jest to szansa na dalszy dynamiczny rozwój tego lotniska,
a wraz z nim całego regionu.” –
powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Kraków Airport jest pierwszym portem regionalnym, który ma zatwierdzony Plan Generalny już po decyzji o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. To strategia, która wyznacza kierunek naszego rozwoju na co najmniej dwie dekady. Z długofalowych, strategicznych planów nie wycofujemy się także dzisiaj, w dobie największego w historii kryzysu branży lotniczej, chociaż trzeba zakładać możliwą weryfikację harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji zgodnie z prognozami ruchu pasażerskiego. Rozwój Kraków Airport wpłynie na poprawę koniunktury gospodarczej Krakowa
i Małopolski, stanie się źródłem silnego impulsu po pandemii zapewniającego miejsca pracy w naszym regionie oraz przyczyniającego się do ożywienia branży turystycznej Także organizacja różnych międzynarodowych wydarzeń takich jak zbliżające się Igrzyska Europejskie w 2023 roku, będą wpływać na zwiększenie ruchu lotniczego do Krakowa i Małopolski.” –
dodał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport.

 

PODSUMOWANIE 2020 ROKU

Początki pandemii

Od początku 2020 roku Kraków Airport na bieżąco współpracuje z Głównym Inspektorem Sanitarnym, stosuje się do wszystkich rozporządzeń Ministerstwa Infrastruktury oraz do zaleceń Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

15 marca zamknięto granice i wprowadzono zawieszenie wykonywania połączeń w ruchu lotniczym.

Po tej dacie z Kraków Airport wykonywane były tylko połączenia o statucie rescue flight, a lotnisko przygotowywane zostało do wprowadzenia nowych zasad sanitarnych. Dowodem na to, że Kraków Airport w dobie pandemii pozostawał i pozostaje w czołówce najlepszych lotnisk świata dbających o najwyższe standardy bezpieczeństwa i zdrowia pasażerów, było przyznanie Kraków Airport, jako pierwszemu portowi lotniczemu w Polsce, ACI Airport Health Accreditation. Akredytacja przyznawana przez Airports Council International (Międzynarodową Radę Portów Lotniczych) dotyczy przede wszystkim takich obszarów jak: technologia sprzątania, dezynfekcja, stosowanie zasad dystansu społecznego, zabezpieczenie personelu lotniska, sposobu informowania o zasadach sanitarnych oraz innych udogodnień dla pasażerów. Według przeprowadzonych badań, aż 90% pasażerów pozytywnie ocenia wprowadzone w Kraków Airport zasady sanitarne.

Wakacje w Kraków Airport

W czerwcu nastąpiło przywrócenie najpierw krajowego ruchu pasażerskiego, a następnie ruchu lotniczego w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej.

W tym roku podróż na wakacje z/do Kraków Airport przebiegała w innej rzeczywistości niż zawsze. Pasażerowie żegnali się z odprowadzającymi przed terminalem /wejście do terminalu było możliwe tylko po okazaniu karty pokładowej/, tuż przed wejściem zobowiązani byli do mierzenia temperatury, a także do noszenia maseczek na terenie lotniska i na pokładach samolotów. Mimo reżimu sanitarnego radość z podróżowania po okresie lockdownu sprawiła, że terminal znowu zapełnił się pasażerami. Od lipca do września otwarto nowe połączenia wakacyjne w ramach akcji #LOTnaWakacje oraz wznowiono ruch do 23 krajów: Belgia / Finlandia / Islandia / Szwajcaria / Bułgaria / Francja / Malta / Szwecja / Chorwacja / Grecja / Niemcy / Ukraina / Cypr / Hiszpania / Norwegia / Wielka Brytania / Czarnogóra / Holandia / Portugalia / Włochy / Dania / Irlandia / Stany Zjednoczone. Od lipca do września Kraków Airport obsłużył ponad 760 tysięcy pasażerów.

Nowe połączenia

W lipcu AirFrance uruchomił bezpośrednie loty na lotnisko im. Charles’a de Gaulle’a do Paryża, jedno z najbardziej oczekiwanych połączeń do stolicy Małopolski.

W grudniu Luxair Luxembourg Airlines zainaugurował połączenie #PROSTOzKRAKOWA do Luksemburga.

Trudna jesień i zima w Kraków Airport

25 października wszedł w życie zimowy rozkład lotów w Kraków Airport. Według planów pasażerowie krakowskiego lotniska mieli skorzystać z 90 połączeń #PROSTOzKRAKOWA do 65 portów lotniczych. Krakowskie lotnisko na bieżąco wdrażało aktualizowane przez Radę Ministrów RP wytyczne dotyczące ograniczeń, mające zapewnić zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19. Obecnie dostęp
do terminala pasażerskiego mają wszyscy pasażerowie oraz osoby odprowadzające czy witające,
po wcześniejszym poddaniu się pomiarowi temperatury. Utrzymany jest obowiązek zakrywania ust
i nosa nie tylko w terminalu, ale na terenie całej infrastruktury lotniska tj. parkingów, dróg prowadzących do terminalu i Wewnętrznego Układu Komunikacyjnego.

Inwestycje w Kraków Airport

W dniu 29.10.2020 krakowskie lotnisko otrzymało pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego:
„Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z częścią biurową oraz zagospodarowaniem terenu
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o. o.”. Większy
i nowocześniejszy terminal pozwoli spełnić wymagania ruchu cargo oraz umożliwi oddalenie ruchu samochodów ciężarowych od bezpośredniego otoczenia terminala pasażerskiego. W ostatnich dniach grudnia został ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji.

 

WYZWANIA I PLANY 2021

Prognoza ruchu pasażerskiego 2021

Działania całej branży zapewnianiające bezpieczeństwo podróży, w tym także sanitarne, zmierzają
do wypracowania jednolitych standardów, które pozwolą odbudować rynek przewozów lotniczych
i turystykę po okresie pandemii. Warunkiem koniecznym jest jednak pełne lub częściowe otwarcie branży turystycznej, a także efektywne rozpowszechnienie szczepionki.

Według analiz rynku lotniczego w 2021 roku możemy spodziewać się w Kraków Airport
4 250 645 pasażerów. Niezależne badania organizacji lotniczych takich jak IATA czy ACI potwierdzają,
że pasażerowie po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią, będą chcieli korzystać z podróży lotniczych. Wspólna polityka międzynarodowa i regulacje w zakresie otwierania granic dla podróży lotniczych mają być gwarancją tej prognozy.

Plany inwestycyjne 2021

W obliczu obserwowanej, znaczącej skali strat miasta i regionu – skutecznym lekarstwem na kryzys będą kolejne inwestycje. Lotnisko trzeba modernizować, bo jest efektywnym narzędziem rozwoju gospodarczego Małopolski, zatem w dobie największego w historii kryzysu wciąż aktualne pozostają strategiczne plany inwestycyjne zawarte w Planie Generalnym lotniska Kraków/Balice. Nie możemy zapominać, że port w podkrakowskich Balicach służy także obronności naszego kraju.

W grudniu 2020 r. organy korporacyjne spółki zatwierdziły Plan Inwestycyjny Międzynarodowego Portu Lotniczego na lata 2020 –2028 r,. który został opracowany na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Infrastruktury Planu Generalnego lotniska Kraków – Balice.

Kluczowe zadania inwestycyjne:

  • Nowa droga startowa

  • Rozbudowa płyty postojowej dla samolotów w części zachodniej

  • Budowa nowego terminala cargo

  • Rozbudowa terminala pasażerskiego

  • Rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego

oraz budowa parkingu wielopoziomowego