Zmiany zasad kierowania na kwarantannę

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.03.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza się zmiany zasad kierowania na kwarantannę, nowe zasady obowiązują  także w Kraków Airport.

Funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują posiadanie uprawnień zwalniających 
z kwarantanny m.in. czy osoby przekraczające granicę państwową, stanowiącą granicę wewnętrzną (Schengen) posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. W przypadku braku negatywnego wyniku testu pasażer będzie miał obowiązek poddania się kwarantannie, z którego będzie zwalniał negatywny wynik testu, wykonanego 
w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy.

Jeśli pasażer przedstawi test z wynikiem negatywnym sprzed maksymalnie 48h sprzed przyjazdu do Polski będzie mógł  zostać zwolnionym z kwarantanny.

Wszystkie osoby przekraczające granicę państwową, stanowiącą granicę zewnętrzną 
(Non-Schengen) będą podlegały obowiązkowi poddania się kwarantannie, z którego będzie zwalniał negatywny wynik testu, wykonanego w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W Kraków Airport od północy z 29/30 marca 2021 r. zostały wprowadzone nowe zasady zabezpieczające przepływ pasażerów podczas kontroli dokumentów.

Aby pasażer mógł bezpiecznie i swobodnie podróżować na terenie Kraków Airport funkcjonują punkty diagnostycznie dające możliwość wykonania testów. Więcej informacji na: https://krakowairport.pl/testyCOVID-19/ oraz tutaj