Witajcie w Centrum
Edukacji Lotniczej!
Zarezerwuj usługę

Pobierz aplikację mobilną CEL KRK!

Aplikacja mobilna CEL KRK jest dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android. Można w niej znaleźć praktyczne informacje dotyczące Centrum Edukacji Lotniczej – wyposażenia, naszych przestrzeni, a także oferty. Przygotowaliśmy także szereg informacji edukacyjnych związanych z lotnictwem cywilnym. Aplikacja jest wykorzystywana podczas oferowanych przez nas gier terenowych (wymagana wcześniejsza rezerwacja). 

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej „CEL Kraków”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej „CEL Kraków” (zwanej dalej „Aplikacją”). Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (32-083) przy ul. kpt. M. Medweckiego 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008522, NIP: 6761336952, REGON: 351117055.

§ 3 Dane zbierane automatycznie

Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, a w szczególności dane dotyczące użytkowania Aplikacji oraz dane demograficzne. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. 
Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. 
W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 4 Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

W przypadkach kontaktowania się Użytkownika z Administratorem, określonych w Regulaminie, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail (zwane dalej: „dane zbierane w celu nawiązania kontaktu”).
Podanie danych zbieranych w celu nawiązania kontaktu przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak stanowić będzie wyłączną podstawę nawiązania kontaktu zwrotnego Administratora z Użytkownikiem oraz umożliwi Administratorowi weryfikację Użytkownika. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

§ 5 Prawa i obowiązki Administratora

Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.