Kontakt

Kontakt dla linii lotniczych

 

Dział Usług Lotniczych

e-mail: Aviation.KRK@krakowairport.pl

Kierownik Działu Usług Lotniczych

Iwona Tłuczek-Brzostowska
e-mail: Iwona.Tluczek-Brzostowska@krakowairport.pl

 

Główny Specjalista ds. Usług Lotniczych

Artur Staniszewski
e-mail: Artur.Staniszewski@krakowairport.pl

 

Starszy referent ds. analiz i rozwoju usług lotniczych

Jowita Rzezała
e-mail: Jowita.Rzezala@krakowairport.pl

 

Starszy referent ds. usług lotniczych

Olga Leśniak
e-mail: Olga.Lesniak@krakowairport.pl

Gdzie można się z nami spotkać?

World Routes 2021