Formularz rezerwacji VIP & Business Services

1/15

Typ usług VIP & Business Services

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Jaką usługę VIP & Business Services wybierasz? *

Dane dot. lotów

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Wybierz odpowiednią opcję przylot/odlot*

Przylot

Odlot

Typ samolotu

Dane pasażera

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Dodać kolejnych pasażerów?

Usługi dodatkowe

Prosimy o zaznaczenie usług, które Państwa interesują

Usługi świadczone na życzenie

Usługi świadczone na życzenie, dodatkowo płatne

Proszę zaznaczyć ilość osób witających/żegnających

Prosimy podać ilość pojazdów korzystających z parkingu

Czy wybierasz dodatkowe usługi dla kolumny?

Dane Pasażerów

*usługa realizowana dla maksymalnie 4 pasażerów

Wybierz ilość pasażerów ?

Dane dodatkowe

Prosimy o podanie poniższych informacji. Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Szczegóły lotu

Podstawowe informacje

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Wybierz układ sali, który preferujesz

Dodatkowe informacje

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Podstawowe informacje

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Miejsce usytuowania stanowiska informacyjnego*

Termin rozpoczęcia wynajmu

Termin zakończenia wynajmu

Dodatkowe informacje

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Dodatkowa akcja promocyjna (dodatkowy roll-up, rozdawanie ulotek itp.)

Dane do płatności

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Forma płatności *

Dokument zakupu *

Czy już wypełniałeś oświadczenie dla swojej firmy? Jeśli tak to nie musisz tego robić ponownie (oświadczenie obowiązuje do odwołania). *

Oświadczenie

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

1. Działając na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 29 lipca 2011 r., Dz.U. Nr 177, poz. 1054) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej w formacie pliku PDF przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. (dalej: wystawca).
2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej w przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią przesyłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Zobowiązuję się do potwierdzania drogą elektroniczną faktu odbioru faktur oraz daty jej odbioru.
4. Oświadczam, że w przypadku nie przesłania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego oświadczenia, wystawca ma prawo traktować wysłane faktury jako doręczone nabywcy.

6. Faktury wystawiane i przesyłane elektronicznie będą wysyłane z poniżej podanego adresu email: invoice@krakowairport.pl

8. Niniejsza zgoda oraz ewentualne późniejsze zmiany będą obowiązywać począwszy od dnia następnego po otrzymaniu przez wystawcę faktur zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
9. W razie zmiany adresu email zobowiązuję się do pisemnego lub elektronicznego powiadomienia wystawcę o nowym adresie email w terminie nie później niż dwa dni robocze przed zmianą adresu. W przypadku nie podania wystawcy nowego adresu email, wystawca ma prawo traktować wysłane faktury jako doręczone nabywcy.
10. Oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do nabywcy drogą elektroniczną począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

Podsumowanie rezerwacji Usługi VIP, Terminala VIP

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Formularz należy przesłać poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij formularz".

Zasad korzystania z usługi VIP
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Podsumowanie rezerwacji usługi Meet & Assist

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Formularz należy przesłać poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij formularz".

Zasad korzystania z usługi Meet & Assist
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Podsumowanie rezerwacji Stanowisko informacyjne

Uwaga, Pola oznaczone (*) muszą zostać wypełnione

Formularz należy przesłać poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij formularz".

Zasad korzystania z usługi Stanowisko informacyjne
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Dziękujemy za wypełnienie formularza rezerwacji.

Najpóźniej w ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia rezerwacji. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: business@krakowairport.pl, +48 12 639 33 04