Dokumenty podróżne

Przepisy obowiązujące w liniach lotniczych wymagają, aby każdy podróżny przed wejściem na pokład samolotu w odpowiedni sposób potwierdził swoje obywatelstwo i  tożsamość. Dotyczy to wszystkich pasażerów bez wyjątku.

Istotna informacja

Po utworzeniu układu Schengen zostały zniesione kontrole na granicach wewnętrznych, ustanawiając w zamian skuteczną kontrolę na granicach zewnętrznych i wprowadzając wspólną politykę wizową. Do Schengen należą wszystkie kraje UE, z wyjątkiem: Cypru i Irlandii. 

Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria są również członkami Schengen, choć nie należą do UE. Należy pamiętać, że przy podróżach do państw należących do UE, ale nie wchodzących w skład strefy Schengen (Irlandia, Cypr,) podróżni poddawani są na granicy szczegółowej kontroli. Takiej samej kontroli poddawane są osoby podróżujące do krajów, w których tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną.

 

Dokumenty podróży dla dorosłych 

Paszport

 • Jest dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo osoby, a  tym samym uprawniającym do przekroczenia granic wszystkich państw.

Dowód osobisty

 • Wybierając się w podróż do krajów UE, EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii należy posiadać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty.
 • Dokumenty te warto mieć przy sobie, ponieważ mogą być wymagane do potwierdzenia obywatelstwa i tożsamości lub ze względów bezpieczeństwa.

 

Dokumenty podróży dla dzieci - połączenia międzynarodowe

Paszport

 • dla dzieci do 13 roku życia, z okresem ważności 5 lat
 • dla dzieci powyżej 13 roku życia, z okresem ważności 10 lat

Dowód osobisty

 • Uprawnia do przekraczania granicy na terenie UE, państw członkowskich należących do Układu z Schengen, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do UE oraz innych państw, które na podstawie umów jednostronnych uznają ten dokument za odpowiedni do przekroczenia granicy.

 

Dokumenty podróży dla dzieci - ruch krajowy

Rejsy obsługiwane przez PLL LOT

 • paszport
 • dowód osobisty
 • legitymacja szkolna 
 • akt urodzenia

Rejsy obsługiwane przez Ryanair

 • paszport
 • dowód osobisty
 • legitymacja szkolna

Praktyczna wskazówka

W celu potwierdzenia aktualności powyższych informacji należy skontaktować się z wybraną linią lotniczą.

Wiza

Wiza jest wymagana podczas podróży do niektórych krajów. Informacje na temat wiz oraz warunków wjazdu można sprawdzić na stronach internetowych MSZ oraz kontaktując się bezpośrednio z placówkami konsularnymi poszczególnych krajów.

Istotna informacja

Jedynym ważnym dokumentem tożsamości jest dokument wydany przez organy danego kraju. Prawa jazdy czy karty bankowe nie są uznawane za ważny dokument podróży, ani dowód tożsamości.

Ruch krajowy - Obywatele RP

Pasażerowie odbywający podróż na trasach krajowych powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości (aktualny dowód osobisty lub ważny paszport lub tylko na rejsach Ryanair ważne prawo jazdy).

Istotna informacja

W przypadku rejsów międzynarodowych prawo jazdy nie jest dokumentem tożsamości i nie jest honorowane przy kontroli bezpieczeństwa i dokumentów.