Osoby niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM)

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do korzystania ze specjalnej asysty na terenie lotniska i podczas podróży lotniczej. Port lotniczy oraz linie lotnicze mają obowiązek udzielania osobom z niepełnosprawnościami bezpłatnej pomocy, a także zapewnienia im odpowiednich udogodnień na podstawie przepisów unijnych (rozporządzenie WE 1107 z dn. 5 lipca 2006). Na krakowskim lotnisku obsługą osób z niepełnosprawnościami i udzielaniem im pomocy zajmuje się agent handlingowy – firma Welcome Airport Services Sp. z o.o.

Na terenie lotniska funkcjonuje specjalna "niebieska ścieżka", czyli system dedykowanych oznaczeń, a także paneli przywoławczych ułatwiający osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po lotnisku oraz dojazd do obiektów terminalowych.

Regulacje dotyczące charakteru i zakresu specjalnej asysty dla osób z niepełnosprawnościami, jaka jest zapewniona i udzielana na terenie Kraków Airport ujęte są w „Kodeksie Dobrego Postępowania Przy Obsłudze Osób Niepełnosprawnych oraz Osób O Ograniczonej Sprawności Ruchowej Podróżujących Drogą Lotniczą”.

 

Sekcja PRM


E-mail: prm.krk@welcome-as.pl

 • O czym należy pamiętać rezerwując lot

  Dokonując rezerwacji poinformuj linię lotniczą lub biuro podróży (za pomocą formularza rezerwacji, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu) o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to wcześniejsze przygotowanie odpowiedniej pomocy i sprawną obsługę na terenie lotniska.

  Personel dokonujący rezerwacji może zapytać między innymi o następujące kwestie:

  • rodzaj niepełnosprawności i w razie potrzeby jej medyczną nazwę
  • problemy z przemieszczaniem się
  • problemy z odbiorem komunikatów (wizualnych/głosowych) na terenie lotniska
  • rodzaje potrzebnej pasażerowi pomocy
  • rodzaj używanego sprzętu medycznego lub pomocniczego, jak np. wózek inwalidzki
  • lekarstwa zażywane w trakcie podróży
  • asysta psa przewodnika
  • specjalne wymagania dotyczące wyżywienia
 • Z/do lotniska

  Taxi

  W pobliżu wejść do terminalu znajdują się miejsca postojowe dla taksówek, umożliwiające wygodny dojazd i odjazd z terminalu. Przewoźnicy dysponują samochodami umożliwiającymi przewóz osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także przewóz samych wózków inwalidzkich. Na zatoce Kiss&Fly znajduje się również wyznaczone miejsce postojwe dla osób niepełnosprawnych. 

  Autobus miejski

  Przystanek autobusów miejskich znajduje się w pobliżu wejścia do terminalu (część zachodnia), autobus przystosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych.

 • Parkingi

  Parking lotniskowy ma specjalne miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca te są oznaczone odpowiednimi symbolami i znajdują się blisko wejść do terminalu.

 • Dojście do terminalu

  Szlak prowadzący do terminalu jest oznaczony piktogramami z symbolem osoby niepełnosprawnej w kolorze błękitnym. Dodatkowo w otoczeniu terminalu, jak i w jego wnętrzu zlokalizowane zostały punkty przywoławcze, które dają możliwość wezwania specjalnej asysty. Punkty te oraz wszystkie udogodnienia i usługi przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone takimi samymi piktogramami w kolorze błękitnym.

 • Odprawa biletowo bagażowa

  Przy odprawie biletowo bagażowej należy poinformować pracownika jakiej pomocy będzie Pan/Pani potrzebować. To tutaj nadawany jest odpowiedni status pasażera, który będzie zawarty w karcie pokładowej. Dzięki temu, pomoc otrzymamy nie tylko na krakowskim lotnisku, ale na lotnisku transferowym oraz docelowym.

  Kontrola bezpieczeństwa

  Osoby niepełnosprawne podlegają kontroli bezpieczeństwa w takim samym zakresie, jak inni pasażerowie. Personel przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa jest odpowiednio przeszkolony w zakresie kontroli osób niepełnosprawnych. Pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia, pasażer niepełnosprawny ma prawo, aby przez cały czas pobytu na lotnisku i w trakcie odprawy towarzyszył mu jego pies-przewodnik. Prosimy o zapoznanie się przed podróżą z zasadami przewozu lekarstw, płynów oraz listą przedmiotów zabronionych do przewozu.

  Wejście na pokład samalotu

  Po przejściu kontroli bezpieczeństwa pasażerowie niepełnosprawni oczekują na wejście na pokład samolotu w salach odlotowych, w których znajdują się specjalnie przystosowane siedziska (miejsca zarezerwowane). W przejściu z sali odlotowej na pokład samolotu towarzyszy mu pracownik asysty. Od wejścia na pokład samolotu dalszej pomocy pasażerowi udziela personel linii lotniczej. 

 • Infrastruktura dedykowana osobom niepełnosprawnym

  Punkty przywoławcze "help point"

  Punkt przywoławczy "help point" pozwala na bezpośrednie wezwanie przez osobę niepełnosprawną pracowników specjalnej asysty. Punkty te są wyraźnie oznaczone i rozmieszczone na terenie terminalu i dróg dojścia do terminalu w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych.

  Specjalna asysta dla osób niepełnosprawnych

  W terminalu znajduje się punkt pomocy dla osób niepełnosprawnych. W punkcie tym, oznaczonym odpowiednimi symbolami i wyposażonym w urządzenia przywoławcze, osoba niepełnosprawna może zgłosić swoje przybycie na lotnisko. Po zgłoszeniu pasażerem zajmuje się pracownik asysty, który pomaga mu w przejściu przez wszystkie procedury lotniskowe.

  Automatyczne wezwanie pierwszej pomocy

  Na terenie portu są rozmieszczone specjalne urządzenia, służące do automatycznego wezwania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach przez 24h na dobę. Po naciśnięciu przycisku pierwszej pomocy w danym punkcie lotniska, zostaje wezwany dyżurujący na lotnisku zespół ratowniczy. Urządzenia są oznaczone kolorem czerwonym.

  Wizualno - dźwiękowy system informacji lotniskowej

  Informacje o lotach oraz inne komunikaty w terminalu pojawiają się w formie wizualnej na ekranach oraz w formie dźwiękowej za pośrednictwem systemu nagłośnienia lotniska.

  Miejsca zarezerwowane

  Na terenie portu lotniczego znajdują się miejsca zarezerwowane, zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych. Stanowią one udogodnienie dla pasażerów oczekujących na odprawę lub kolejny etap podróży.

  Przystosowane toalety

  Na terenie lotniska Kraków Airport znajdują się specjalnie oznaczone toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Telefony

  W części ogólnodostępnej terminalu znajdują się telefony przystosowane do użytku osób niepełnosprawnych.

  Windy

  Wszystkie windy na lotnisku są przyjazne osobom niepełnosprawnym, posiadają informację wizualną, umożliwiają komfortowe przemieszczanie się pomiędzy poziomami terminalu.

 • Służby lotniska

  Specjalna asysta dla osób niepełnosprawnych

  Na życzenie pasażera niepełnosprawnego, podczas pobytu na terenie lotniska pasażerowi towarzyszy przeszkolony w tym celu pracownik asysty. Aby skorzystać z pomocy specjalnej asysty, pasażer powinienem przywołać ją za pomocą jednego z punktów przywoławczych rozmieszczonych przed wejściami do terminalu, na jego terenie oraz na parkingu, lub zgłosić się bezpośrednio w wyznaczonych punktach, znajdujących się na terenie obiektu terminalowego. Przywołany pracownik asysty udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej od momentu przybycia do portu lotniczego, w trakcie oczekiwania na odprawę biletowo-bagażową, jak również podczas odprawy, aż do wejścia na pokład samolotu.

  Służba "Need Help"

  Pracownicy portu lotniczego służą pomocą w części ogólnodostępnej terminalu każdemu pasażerowi, w tym również osobom niepełnosprawnym. Pracownicy pośredniczą też w kontakcie z sekcją osób niepełnosprawnych, udzielają wstępnych informacji dotyczących podróży oraz zasad asysty.

 • Hidden Disabilities

  Noszenie gadżetu Hidden Disabilities w dyskretny sposób sprawia, że osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami stają się widoczne. Dla pracowników lotniska (i nie tylko) jest to informacja, że taka osoba może potrzebować bardziej indywidulanej obsługi. Osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami mogą pobrać gadżety z punktów informacji lotniskowej. Więcej informacji na: https://hiddendisabilitiesstore.com.

 • Normy jakości

  Osoba niepełnosprawna oraz osoba o ograniczonej sprawności ruchowej, proszona jest o zgłoszenie potrzeby asysty do przewoźnika lub organizatora wycieczek na etapie dokonywania rezerwacji biletu lotniczego, lecz nie później niż 48 godzin przed planowanym wylotem. Pomoże to odpowiednim  służbom Zarządzającego Kraków Airport zagwarantować  usługę  w  dogodnym  dla pasażera czasie. W przypadku braku takiego zgłoszenia, Zarządzający Kraków Airport dołoży wszelkich starań by pomoc została udzielona, jednak może to wiązać się z koniecznością nieco dłuższego oczekiwana na jej udzielenie.

  Standardy i docelowy poziom usług jest uzgadniany przez Zarządzającego Kraków Airport, dostawcę usług oraz z pozostałymi użytkownikami portu lotniczego. Standardy zawierające minimalny poziom usług mających zastosowanie w obsłudze osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej, kształtuje się następująco dla:

  1. pasażerów odlatujących, którzy dokonali rezerwacji usługi z wyprzedzeniem, po przybyciu do portu lotniczej i powiadomieniu o tym obsługi poprzez zgłoszenie w punkcie zgłoszeń:
  • w 80% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 10 minut
  • w 90% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 20 minut
  • w 100% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 30 minut

   

  1. pasażerów odlatujących, którzy nie dokonali rezerwacji usługi z wyprzedzeniem, po przybyciu do portu lotniczego i powiadomieniu o tym obsługi poprzez zgłoszenie
   w punkcie zgłoszeń:
  • w 80% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 25 minut
  • w 90% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 35 minut
  • w 100% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 45 minut

   

  1. pasażerów przylatujących, którzy dokonali rezerwacji usługi z wyprzedzeniem, pomoc powinna być dostępna przy wyjściu ze statku powietrznego:
  • w 80% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 5 minut od „czasu blokowego”
  • w 90% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 10 minut
  • w 100% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 20 minut

   

  1. pasażerów przylatujący, którzy nie dokonali rezerwacji usługi z wyprzedzeniem, pomoc powinna być dostępna przy wyjściu ze statku powietrznego:
  • w 80% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 25 minut od „czasu blokowego”
  • w 90% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 35 minut
  • w 100% nie powinni oczekiwać na asystę dłużej niż 45 minut

   

  Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące usługi asysty dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej należy kierować  na adres korespondencyjny lub mailowy dostępny na stronie internetowej Kraków Airport pod adresem www.krakowairport.pl w zakładce Pasażer – Podróż – Specjalne potrzeby (PRM), lub do Komisji Ochrony Praw Pasażerów pod adresem: https://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl/prawa-pasazera