Opłaty lotniskowe

W związku z zakończonym postępowaniem przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, zmiana w wysokości opłaty za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu (pkt. 6 Taryfy opłat lotniskowych) wchodzi w życie 30.12.2022 r.