Opłaty lotniskowe

W związku z zakończonym postępowaniem przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, zmiana:

  • wysokości opłaty za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu (pkt. 6 Taryfy opłat lotniskowych) wchodzi w życie 21.12.2023 r.
  • poszczególnych postanowień taryfy opłat lotniskowych wchodzi w życie 31.12.2023