Opłaty lotniskowe

W związku z trwającym postępowaniem przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego, planowany termin wejścia w życie zmiany w opłacie za zapewnienie ochrony i kontrolę bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu zostaje przesunięty z 1.12.2022 r. na 30.12.2022 r.