O spółce

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o.

Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. powstała w 1996 r. Spółka zarządza cywilną częścią portu lotniczego o powierzchni 27,5 ha.

Przedmiot działalności Spółki:

  • Rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Kraków Airport oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego, w tym międzynarodowego przejścia granicznego na terenie portu, w celu promocji Krakowa i regionu, usprawnienia ruchu turystycznego, a w sposób bardziej ogólny wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej.
  • Świadczenie usług lotniskowych jak i pozalotniskowych obejmujących wynajem pomieszczeń, dzierżawę terenu, wynajem powierzchni reklamowych, itd.

Grupa kapitałowa MPL

Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem spółek MPL Services sp. z o.o. oraz Kraków Airport Hotel sp. z o.o., z którymi tworzy grupę kapitałową.

MPL Services sp. z o.o.

Spółka MPL Services sp. z o.o. utworzona została w 2006 r. jako podmiot świadczący usługi gastronomiczne i handlowe, usługi porządkowe, obsługi parkingów i tarasu widokowego, a od roku 2012 także usługi poboru opłat lotniskowych oraz przewozu osób i bagażu pod nazwą Kraków Airport Taxi.

Kraków Airport Hotel sp. z o.o. 

Spółka Kraków Airport Hotel sp. z o.o.  powstała w 2009 r. jako spółka celowa, której zadaniem była realizacja inwestycji budowy hotelu przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków - Balice. Obecnie spółka jest właścicielem i zarządcą, oddanego do użytkowania w 2014 r., hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport.