Jan Paweł II patron Kraków Airport

40. rocznica wyboru
kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową

"Niech nasza droga będzie wspólna"

- Jan Paweł II

 

 

16 października 1978 rok

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste:
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego
krajobrazu ojczystego.
Jest to miłość, która obejmuje również dzieła
rodaków i owoce ich geniuszu.”

- Jan Paweł II

10 czerwca 1979 rok

„Trzeba czasem odważyć się pójść także
w tym kierunku, w którym dotąd jeszcze
nikt nie poszedł”.

- Jan Paweł II

16 sierpnia 1991 roku

„Dziękuję jeszcze Krakowowi,
władzom krakowskim, całemu
społeczeństwu, Podhalu, góralom”.

- Jan Paweł II

17 czerwca 1999 roku

„Dziękuję za wielką życzliwość,
za gorące przyjęcie, a nade wszystko
za świadectwo żywej wiary”.

- Jan Paweł II

17 czerwca 1999 roku

„Wracając do Watykanu nie opuszczam mego rodzinnego kraju.
Zabieram w pamięci widok ojczystej ziemi, od Bałtyku do gór,
a w sercu zachowuję to wszystko, czego dane mi było
doświadczyć pośród moich rodaków”.

- Jan Paweł II

16 sierpnia 2002 roku

„Witam ponownie Polskę (…) i wszystkich
moich rodaków. Czynię to z tym samym
odczuciem wzruszenia i radości, jakiego
doznaję za każdym razem, gdy przybywam
do Ojczyzny”.

- Jan Paweł II

 

19 sierpnia 2002 roku

„Wszystkich tutaj obecnych
raz jeszcze serdecznie pozdrawiam
i na wspólne pielgrzymowanie
z całego serca błogosławię”

- Jan Paweł II

19 sierpnia 2002 roku

„A na końcu
– cóż powiedzieć?
Żal odjeżdżać!”.

- Jan Paweł II