O spółce

Struktura własnościowa

Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice sp. z o.o. z siedzibą w Balicach, powstała w 1996 r. na mocy umowy spółki zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (obecnie Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna), Województwem Małopolskim, Gminą Miejską Kraków oraz Gminą Zabierzów.

Struktura własnościowa Spółki od początku jej istnienia pozostaje niezmieniona i kształtuje się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli:

Główni udziałowcy
Udziałowiec Liczba posiadanych
udziałów
Liczba posiadanych
udziałów (PLN)
Wielkość posiadanych
udziałów w %

Polskie Porty Lotnicze S.A.

154 264

77 132 000

76,19%

Województwo Małopolskie

46 012

23 006 000

22,73%

Gmina m. Kraków

2 104

1 052 000

1,04%

Gmina Zabierzów

84

42 000

0,04%

Razem

202 464

101 232 000

100,00%